13DH201298 24-5-2015: Đi bộ lần đầu tiên với một người mới quen :) 26-5-2015: Lần thứ 2, cứ tưởng cho t leo cây chứ :)) Hôm nay chịu ra tới gần BigC ngoài đây ăn là tốt rồi, siêng dần lên rồi đấy. 27-5-2015: Hôm nay tưởng không đi, nên t ở nhà!